Liderlikte Duygusal Zekanın Önemi

Bilim r1b 22/02/2021

Birçok işveren liderlik pozisyonu için, tecrübe ve zor becerilere haiz profesyonelleri arama eğilimindedir. Meydana getirilen araştırmalar duygusal zekâ ile ilgili kuvvetli yönlerin, yöneticilerin başarısında büyük rol oynadığını ortaya koymaktadır. Yüksek düzeyde duygusal zekâya haiz olanların, kendi duygularıyla, başkalarının duygularını tanıma, ilişkilendirme ve etkileme kabiliyetleri ile bir bağlantısı vardır. Duygusal zekâsı yüksek liderler daha bağlantılı ve motive olmuş takımlar oluştururlar.
Bu yüzden kişilerin haiz oldukları beceriler onları etkili yöneticiler yapar. Başkalarına esin verme kabiliyeti, kişisel bütünlük, kontakt becerileri, çalışan ve işveren ilişkilerinde motivasyon yükselir. Duygusal zekâ liderliği yöneticiler için gereklidir. Çoğu zaman daha iyi iş neticeleri, daha mutlu çalışanlar ve daha üretken takımlar sağlar.

Liderlikte Duygusal Zekanın ÖnemiLiderlikte Duygusal Zekâyı Anlama

Psikolog Howard Gardnera, duygusal zekâyı öteki insanları anlama kabiliyetinin seviyesi, onları neyin motive etmiş olduğu ve onlarla ortaklaşa iş içinde iyi mi çalışılacağı olarak tanımlamaktadır. Şundan dolayı liderler kendilerini oldukca iyi tanıdıkları için başkalarının duygularını da hissedebilirler ve bu sayede önder konumundayken daha nazik, esnek ve iyimser olurlar. Duygusal zekânın arkasındaki kuram, beş alan adının temel kişisel ve toplumsal yeterlilikleri tanımladığı bir çerçeveye yol açmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
• Öz farkındalık kişinin duygu ve duygularını tanımakla ilgilidir. Temel sorular insanların iyi mi hissettiklerini, kuvvetli ve sınırlarının ne işe yaradığını anlamalarını çevreler.
• Öz-düzenleme belirli özelliklerin denetim edilmesi ile ilgilidir. Kilit sorular, insanların dürtüleri denetim altında, güvenilir, yenilikçi ve görevli olup olmadıklarını çevreler.
• Öz motivasyon, içsel tahrik ile ilgilidir. Kilit sorular, insanların bir mükemmellik standardını karşılayıp karşılayamayacakları, belirli hedeflere uyum sağlayabilecekleri, fırsatlara gore hareket edebilecekleri ve aksiliklere karşın iyimser kalabilecekleri ile ilgilidir.
• Toplumsal farkındalık empati ile ilgilidir. Kilit sorular, insanların endişelerini, gereksinimlerini ve kabiliyetlerini algılayıp algılayamayacaklarını, öngöreceklerini yada anlayabileceklerini çevreler.
• Toplumsal beceriler ilişkilerin mükemmelleşebileceği alanlarla ilgilidir. Temel sorular insanların bağ kurabileceği, ortaklaşa iş yapabileceği, ekip kurabileceği, yönlendirebileceği, kontakt kurabileceği ve başkalarını etkileyip etkilemeyeceği ile ilgilidir.
Bu beceriler, işyeri performansının neredeyse her alanında önemlidir. Mesela, meydana getirilen bir ankette öteki 33 işyeri becerisinin yanı sıra duygusal zekâ da kontrol edilmiştir ve duygusal zekânın performansın en iyi olduğu bulunmuştur. Her türlü işte başarının % 58’ini kapsar. Ek olarak, duygusal zekâ açısından en iyi performans gösterenlerin % 90’ı yüksekken, en düşük performans gösterenlerin yalnızca % 20’si düşüktür.
Duygusal zekâyı liderliğe uygulamak oldukça doğaldır. Yöneticiler ve öteki iş liderleri çalışanları denetlemekten, becerilerini geliştirmek ve performanslarını en üst düzeye çıkarmaktan görevli olduklarından, duygular oldukca mühim bir rol oynar. İşletmelerin ve ekiplerin kontakt, çatışma çözümü, mükemmellik ardında koşma ve daha fazlası benzer biçimde işlev görmesi ihtiyaç duyulan bazı tehlikeli sonuç becerilerini de kapsar.

Liderlikte Duygusal Zekânın Önemi

Şaşırtıcı bir halde, duygusal zekâ nispeten bir teoridir. İlk kez yazar ve gazeteci Daniel Goleman 1995 senesinde Duygusal Zekâ: IQ’dan Niçin Mühim Olabilir adlı bir kitap yayınladığında popüler hale gelmiştir. Bu kitap ve daha sonraki araştırmaları, duygusal zekânın üstün liderlik performansı için lüzumlu olan yeteneklerin % 67’sini oluşturduğunu belirlemeye destek olmuştur. Duygusal zekâ uzmanı, mevzunun iş için ne kadar temel bulunduğunu açıkça ortaya koyar. Duygusal kabiliyetler liderin elinde değilse, kişisel farkındalığı yoksa, üzücü duygularını yönetemiyorsa, empati kuramıyorsa ve etkili ilişkileri var ise, ne kadar akıllı olursa olsun oldukca başarı göstermiş olması imkansız. İşletmelerde duygusal zekânın arkasındaki bilim, mevzunun ne kadar mühim olduğu bu şekilde doğrulanmış olur. Aslen çevreleyen en büyük sürpriz iş dünyasındaki etkisidir.
Duygusal zekâ iş başarısını belirleyebilir ve benzer şekilde, yokluğu temel, önlenebilir arızalara yol açabilir. Her neyse ki, geliştirilebilir olduğundan ve bunu yaparak daha iyi bir önder olmaya destek olabilir. Her iki hedef de, işyerinde işbirlikçi bir performans kültürü oluşturmayı, stratejik vizyonları iletmeyi, karmaşık ortamları çözümleme etmeyi ve önder olarak zor kararlar almayı öğreten birçok data bulunmaktadır.

Liderlikte Duygusal Zekanın ÖnemiProfesyonellik Kişiyi ve İşini Zarardan Iyi mi Korur?

Bir iş sahibi olmak ya da bir işin parçası olmak oldukca zor bir iştir. İş dünyasında uğraşılması ihtiyaç duyulan her türlü kaygı vardır. Mali durumdan müşterilere kadar devamlı iniş ve çıkışlar yönetilirken işletme için en büyük endişelerden biri profesyonellik eksikliğidir. Bir işletmenin profesyonellik eksikliği bu şekilde bir kaygı deposudur zira umursamayan bir işletmenin imajını yansıtır. İşletmenin haiz olduğu görüntü, müşterilere ve müşterilere projelendirme, insanların bir saniyeden kısa sürede düşündüğü şeydir. Hatta bir şirket için fena saygınlık günümüzün dijital çağlarında da her saniye yayılmasına niçin olur. Profesyonellik için yapılması gerekenler, bazı nedenlerle işin zarar görmekten korumaya destek verir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
İyi görüntü
Belirtildiği benzer biçimde, bir iş için iyi bir görüntü için uzun bir yol kat edilmelidir. Ilk olarak, iyi bir imaja haiz firmalarla müşteriler, firmanın ürünleriyle yada hizmetleriyle iyi ilişkiler kurarlar zira alan kişi, öteki işletmelerle ve müşterilerin kendileriyle etkileşime girme biçimleri sebebiyle kaliteli şirket bulunduğunu varsayarlar. Kimse kendileri için kaba bir yerde alışveriş hayata geçirmeye devam etmez, ne yaptıklarını ya da umursamadıkları hissini verdiyse, kimse o firmadan hizmet vermesini istemez. Bu, işletmeler için geçerlidir zira fena bir fiil oldukca fazla işi geri alabilir. Profesyonellik, görüntünün bozulmamasını ve her insanın önemsediğini ve müşteriye bağlı olunan görebilmesini sağlar.
Yasal problemler
İyi bir kamusal görüntü benzer biçimde, iyi bir hususi görüntü işinin başarısı için yaşamsal ehemmiyet taşır. Profesyonellik eksikliği, bir tek başkalarının firmayı iyi mi görmüş olduğu değil, insanların şirkette kendiişlerini iyi mi yürüttüğü ile ilgili sorunlara da neden olur. İnsanlar iyi mi göründüklerini umursamayı bıraktıklarında, zarfı daha ileriye itmeye başlarlar ve sonunda başkalarını riske atan çalışmalarının standardını umursamaya başlarlarsa, bu daha ilkin tıbbi bir fıtık ağ prosedürü ile ilgili olmuştur. Ustalaşmış çalışanlar, yöneticiler ve işverenler, kendilerini yasal bir dramaya yol açmayacak şekilde iyi mi yöneteceklerini bilirler.
Tazminat
Ustalaşmış olmayan bir işten yada bir işin üyelerinden gelebilecek en fena şeylerden biri zarar görür. Bunlar fizyolojik, duygusal yada ruhsal olabilir, sadece gene de korkunçturlar. İnsanlar görevli tutulmadığında, daha ilkin de belirtildiği benzer biçimde, istedikleri benzer biçimde davranırlar. Profesyonellik bu noktaya vardığında, insanoğlu zarar görür ve iş için en fena halkla ilişkilerdir ve kurbanlar söz mevzusu olduğunda uğraşılması zor bir durumdur. Görevli işletme sahipleri ve üyeleri profesyonellik halkın içinde hareket eden ve birisinin kendileri için ustalaşmış olmadığını düşündükleri yüksek stresli durumlarda bile iyi tepki verebilen bir uygarlık biçimidir. Profesyonellikten meydana gelen bu tür zararlar, ustalaşmış iş davranışlarını denemekten tamamen kaçınılması ihtiyaç duyulan açık bir halde zararlıdır.
Fena ürünler yada hizmet
Ustalaşmış olmamak genel ilgisizlik yada kızgınlık hissine yol açabilir. Bu, insanların çalışmalarını önemsememelerine niçin olur ve bir işletme tarafınca sağlanan ürün yada hizmetleri etkisinde bırakır. Fena bir görüntü fena bir saygınlık yaratırsa, profesyonellikten vazgeçildiğinde ve işletmenin malları kaliteli içerik olmadığında fena bir imaja niçin olur. Ustalaşmış işletme sahipleri ve çalışanları, işletmenin yalnızca sağlanan ürün kadar iyi olabileceğini bilir. Ustalaşmış çalışan iyi çalışanlar, işte oldukları her an en iyi çabayı göstermeye çalışırlar.
Liderlikte Duygusal Zekanın ÖnemiProfesyonellik, işverenler, yöneticiler yada çalışanlar tarafınca tamamlanmamış yada tamamen terk edilirse, işe ciddi zarar verebilir. Profesyonellik uygulamayan iş, ürün, hizmet ve müşterilere ehemmiyet vermeyen imajlarında fena bir üne haiz olur. Hukuki problemler, profesyonellik bir işletme tarafınca yönetilmediğinde bir problem haline gelebilir ve bu da bir işi tamamen mahvedebilir. Zararlar, ustalaşmış olmayan ve fena davranış sergileyen kişiler tarafınca işlenen zararı olan bir davranış haline gelebilir ve buda çatışmalara niçin olur. Bunlar, bir iş için profesyonelleşmenin zararı olan olduğu yollardan bir tek birkaçıdır ve en başarı göstermiş yada saygı duyulan işletmeler için bile son anlamına gelebilir. Ustalaşmış standartları işte ön planda tutulduğunda bu sorunlardan kaçınmak mümkündür.

Kaynakça:
success.com/the-importance-of-emotional-intelligence-in-leadership/
thriveglobal.com/stories/why-is-emotional-intelligence-important-in-leadership/

Yazar: Hasret Güvenç Ağaoğlu

#Duyguların iş hayatındaki önemi #duygusal zeka #Duygusal Zeka Nedir #Duygusal zeka unsurları #İş hayatında duygusal zekanın önemi #İş yerinde duygusal zeka #Liderlikte duygusal zeka #Liderlikte Duygusal Zekanın Önemi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.