Depresyon Dilinin Özellikleri Nelerdir?

Psikoloji r1b 06/04/2021

Depresyon Dilinin Özellikleri Nelerdir?Depresyon, davranışlarımızdan ya da uykumuzdan, çevremizdekilerle etkileşimimize, neredeyse her şeyimizi değiştirir ve bu değişiklik konuşmamızdan yada yazdıklarımızdan da farkedilebilir. Kimi zaman bu “depresyon dili” başkaları üstünde de kuvvetli bir etkiye haiz olabilir. Depresyon sebebiyle intihar eden Sylvia Plath ve Kurt Cobain’in şiir ve şarkı sözleri depresyon diline iyi birer örnektir. Bilim adamları uzun süreden beri depresyon ile dil arasındaki ilişkiyi ayrıntılarıyla gözden geçirmeye çalışıyor ve teknoloji bu tablonun net bir açıklamasına yaklaşmamıza destek oluyor.

Bu alandaki geleneksel dilbilimsel analizler, araştırmacıların yazılanları okuyup incelemeleri ve notlar almalarıyla gerçekleştirilmişti. Günümüzde, bilgisayarlı metin çözümleme şekilleri, son derecede büyük veri arşivlerinin birkaç dakika içinde işlenmesine izin vermektedir. Bu, insanoğlunun gözden kaçırabileceği dil özelliklerini, kelimelerin ve kelime gruplarının prevalans yüzdesini, sözcük çeşitliliğini, averaj cümle uzunluğunu, dilbilgisi kalıplarını ve öteki birçok metriği hesaplamaya olanak sağlamaktadır. Reading Üniversitesi Klinik Psikoloji araştırmacıları, bir kişinin depresyonda olup olmadığını kati bir halde saptamaya destek olabilecek bir sözcük sınıflaması oluşturdu.

Depresyon Dilinin Özellikleri Nelerdir?Şimdiye dek, depresyondaki kişilerin çeşitli kişisel yazıları ve günlük kayıtlarının incelenmesi, Cobain benzer biçimde meşhur sanatçıların eserlerinin incelenmesi benzer biçimde yararlı olmuştu. Yeni araştırmalar, depresyonu olan kişilerin kullandıkları sözcüklerden oluşan naturel dil parçacıklarının bilgisayar ortamında incelenmesiyle mühim ipuçları sağlamış oldu. Beraber ele alındığında, bu araştırmalardan elde edilmiş tüm bulgular, depresyon semptomları olan ve olmayan kişiler içinde, açık ve tutarlı dil farklılıkları bulunduğunu ortaya koymaktadır.

İçeriğin Analizi Ve “Ben” Zamiri

Dil, içerik ve biçem olmak suretiyle iki bileşene ayrılabilir. İçerik, neyi ifade ettiğimiz, şu demek oluyor ki anlam yada mevzu ile ilgilidir. Depresyon semptomları olan kişilerin, “yalnız”, “mutsuz” yada “sefil” benzer biçimde negatif duygular taşıyan fazla oranda kelime, negatif sıfatlar ve zarflar kullandıkları görülmektedir. Ek olarak, zamirlerin kullanılmasında, depresyon semptomları olanlar fazlaca fazla “ben”, “benim” benzer biçimde tekil birinci şahıs zamirleri kullanıyorlar ve “siz”, “onlar” yada “o” benzer biçimde ikinci ve üçüncü şahıs zamirlerini mühim seviyede yok denecek kadar azca kullanıyorlar.

Bu biçim zamir kullanımı, depresyonu olan kişilerin kendilerine daha çok odaklanmış olduklarını ve başkalarıyla daha azca ilgili olduklarını gösterir. Araştırmacılar, zamirlerin aslen depresyonun negatif duygu yüklü sözcüklerinden daha güvenilir işaretler bulunduğunu vurguluyor.
Ruminasyon, şu demek oluyor ki kişisel sorunlarla ilgili olarak devamlı aynı mevzu üstünde durma ve toplumsal yalıtım depresyonun temel özelliklerindendir. Bununla beraber, bu bulguların odaklanma yada fikir tarzındaki farklılıkları yansıtıp yansıtmadığı bilinmemektedir. Depresyon, kişilerin kendilerine odaklanmasına mı niçin oluyor, yoksa kendilerine odaklanan kişiler depresyon emareleri mi gösteriyor?

Biçemin Analizi Ve “Mutlakiyetçi” Sözcükler

Biçem, ifade ettiğimiz içerikle değil, kendimizi iyi mi ifade ettiğimizle ilgilidir. Araştırmacılar, sürdürdükleri çalışmalarda 63 değişik çevrimiçi zihinsel sıhhat forumunun büyük veri meta analizini gerçekleştirerek 6.400 forum üyesini inceledi. Kesinlikle, hepsi, devamlı, tamamen, devamlı, hepimiz, her şey, asla, hiçbir şey, bütünüyle benzer biçimde, kati büyüklükleri yada olasılıkları ifade eden “mutlakiyetçi” sözcüklerin, zihinsel sıhhat forumlarında zamir yada negatif duygu sözcüklerinden daha iyi göstergeler olduğu bulunmuş oldu. Depresyon hastalarının dünyayı “siyah ve beyaz” bir halde görmüş olduğu ve bunun dilde ortaya çıkacağı öngörülmüştü.

Depresyon Dilinin Özellikleri Nelerdir?19 değişik denetim forumu ile karşılaştırıldığında, mutlakiyetçi sözcüklerin yaygınlığının, anksiyete ve depresyon forumlarında ortalama yüzde 50, intihar düşüncesi forumlarında ortalama yüzde 80 daha çok olduğu görüldü. Zamirler, forumlarda mutlakiyetçi kelimelerle benzer bir dağılıma sahipti, fakat sonuçlara tesiri daha düşüktü. Buna karşılık, negatif duygu sözcüklerinin prevalansı, intihar düşünceleri forumlarında, anksiyete ve depresyon forumlarına gore paradoksal olarak daha azdı. Araştırma ek olarak, depresif bir döneme girdiklerini hissedenlerin kendilerini iyi mi kurtardıkları mevzusunda pozitif yönde ve cesaretlendirici mesajlarını yayınladıkları yardım forumlarını da içeriyordu. Bu forumlardaki negatif duygu sözcüklerinin, denetim forumlarıyla karşılaştırılabilir seviyelerde kullanıldığı, pozitif duygu sözcüklerinin ortalama yüzde 70 oranında arttığı görüldü. Bununla beraber, mutlakiyetçi kelimelerin yaygınlığı, denetim forumlarına gore fazlaca daha çok, sadece kaygı ve depresyon forumlarına gore daha düşük oldu.

Daha ilkin depresif emareleri olanların, tekrardan depresyona girme ihtimalinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu yüzden, mutlakiyetçi düşünceye karşı eğilimlerinin artması, o anda herhangi bir depresyon semptomu bulunmasa da, depresyona girebilecek olmalarının açık bir göstergesidir. Aynı durum, zamirlerin kullanımında da görülürken, negatif duygu sözcükleri için görülmemektedir.

Uygulanabilirlik

Depresyon dilini idrak etmek, depresyon semptomlarına haiz olanların düşünme biçimini anlamamıza destek olmaktadır. Ek olarak, ergonomik anlamda başka yararları da vardır. Araştırmacılar, otomatik metin analizini makine öğrenmesiyle birleştirerek, blog yayınları benzer biçimde naturel dil metin örneklerinden yola çıkıp, çeşitli zihinsel sıhhat koşullarını sınıflandırmaya iş yapmaktadır. Bu tür bir sınıflandırma, günümüzde eğitimli uzman terapistlerin yaptıklarından bile daha iyi sonuçlara ulaşabilmektedir. Makine öğrenmesi, daha çok veri sağlandığında ve daha karmaşık algoritmalar kullanıldığında, sıfır hataya ulaşılmasını elde edecektir. Bu gelişmeler, mutlakçılık, olumsuzluk ve zamirlerin kullanımı modellerini incelemenin ötesine geçmektedir. Zihinsel sıhhat sorunlarının, mükemmeliyetçilik, kişilik saygısı problemleri ve toplumsal kaygı benzer biçimde, giderek daha spesifik alt kategorilerinin doğru olarak tespit edilmesinde bilgisayarlar mühim bir rol üstlenmektedir.

Depresyon, mühim bir duygudurum bozukluğudur ve kalıcı bir üzüntüye ve ilgi yitirilmesine niçin olur. Majör depresif bozukluk ya da klinik depresyon olarak da adlandırılan bu durum, tüm duyguları, düşünceleri, davranışları etkilemekte ve çeşitli duygusal ve fizyolojik problemlere niçin olabilmektedir. Kişilerin düzgüsel günlük aktivitelerini yapmakta büyük güçlük çekmelerine ve kimi zaman yaşamın anlam ifade etmeyen ve değersiz olduğu hissine kapılmalarına ve intiharlara niçin olmaktadır. Depresyon, kolayca kurtulunabilinecek kolay bir zayıflık ya da sorun değildir. Bu şekilde bir yaklaşım, beyindeki biyolojik yapı değişimleri, beyin kimyası ve nörotransmitterlerin tesirleri, hormonların dengesindeki değişimler, kalıtsal nitelikler benzer biçimde fizyolojik sebeplerin gözden kaçırılması anlamına gelir. Depresyon, çoğu zaman, uzun soluklu bir tedavi gerektirmektedir. Depresyonlu bir çok şahıs, ilaç, psikoterapi yada her ikisi ile daha kaliteli bir yaşam sürmeyi başarmaktadır.

Kuşkusuz, depresyonla ilişkili bir dili, depresyona girmeden de kullanıyor olmak mümkündür. İnsanlar koşullardan meydana gelen gelip geçici bunalımlar yaşayabilir ve bu günlük konuşmalarına da yansıyabilir. Sadece, Dünya Sıhhat Örgütü, dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin depresyonda bulunduğunu ve 2005 yılından bu yana rakamların yüzde 18’den fazla bir artış gösterdiğini belirtmektedir. Dolayısıyla, depresyonun erken tanılanması ve ağlatısal sonuçların önlenmesi için geliştirilebilecek her yöntem ehemmiyet kazanmaktadır.

Kaynakça:
-Mohammed Al-Mosaiwi, Tom Johnstone, “In an Absolute State: Elevated Use of Absolutist Words Is a Marker Specific to Anxiety, Depression, and Suicidal Ideation”, Sagepub, Clinical Psychology Science, (2018).
-Y.R. Tausczik, J.W. Pennebaker, “The psychological meaning of words: Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) and computerized text analysis methods”, Journal of Language and Social Psychology, 29, (2010).
-T.K. Houston, L.A. Cooper, D.E. Ford, “Web support groups for depression: A 1-year prospective cohort study”, American Journal of Psychiatry, 159, (2014).

Yazar: Oben Cenup Saraçoğlu

#Analiz #depresyon #depresyon dili #depresyon semptomları #dil #klinik psikoloji #metin analizi #psikoloji
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.