Deniz Laleleri Nasıl Canlılardır?

Hayvanlar Alemi r1b 07/04/2021

4613_lale2Yaygın Adı: Deniz lalesi

Ekip: Actinaria

Derslik: Antozoalar

Şube: Knıdlıler

Tür sayısı: Ortalama 1,000

Fizyolojik Özellikleri: Genel anlamda altı kat simetrili yalnız polipler, bir çok kez fazlaca renkli.

Alışkanlıkları: Çoğu zaman beli bir noktada durağan(durgun), yavaş hareket ederler, sürünebilir; atlayabilir, oyuk açabilir, yüzebilir; yalnız.

Yaşam Çizgisi: Minyatür polipe dönüşen ve yerleşen planula larvayla sonuçlanan birleşme Bir çok tür eşeysiz üreyebilir. (çift tarafiı fızyon ya da dokunun minik bir parçasının üremesiyle)

Beslenme Seçimi: Çeşitli omurgasızlar genel anlamda sokan dokunaçlı-kıskaçlı balıklar. Birçok tür simbiyotik yosundan ihtiyaç duyulan besini alır.

4613_lale

Yaşam Alanı: Denizler; sahil bölgelerinden derin okyanuslara.

Yeryüzünde Dağılımı: Tüm okyanuslar ve dünyadaki birleşik denizler.

Deniz laleleri, gerçek hayvanlardan ziyade egzotik deniz yaratıklarına benzer. Fakat bu zarif görünüşlü yaratıklar avlanır, hareket eder ve yazışma kurar. Hayvan olduklarına kuşku yok.

ANEMON KELİMESİ “rüzgâr çiçeği” demek. Fakat deniz laleleri nebat değil hayvan, garip bir halde hareketliler ve avlanmak, avlarını öldürmek “süratli yüzen balıklar dâhil” ve hem öteki anemonlardan hem de öteki hayvanlardan korunmak için özgürce hareket edebilir.

“Çiçek” Hayvanlar

Deniz laleleri, mercanlar şu demek oluyor ki Anthozoalar ya da çiçek hayvanlar şeklinde knidlilerin aynı sınıfından. Fakat mercanlardan değişik olarak denizlaleleri koloniler halinde yaşamaz. Her kişi bağımsız yaşar ve oldukça küçüktürler.
Anemon poliplerinin birçok dokunacı bulunur. Toplamda altı kat vücut simetrisini yansıtan altı kattan oluşan dokunaçları mevcut. Anemonların destek sert iskeletleri bulunmaz. Vücut şekillerini korumak için su baskısına yada kaslarına bel bağlarlar. Temel vücut boşluğu suyla dolu. Gerektiğinde ağzının iki tarafında bulunan sifon adındaki boşluğa girer ve çıkar. Temel boşluk mezenterler isminde dikey doku bölümlerince birbirine bağlı altı odacığa bölünmüştür.

Anemonlar, erişkin yaşamlarının çoğunu sıkıca bir deniz yatağına bağlı olarak ya da bazal diskle ayrılmış başka bir obje üstünde sürdürür. Fakat kimi zaman etrafta dolaşabilirler. Kimisi dik kalır ve bazal disklerindeki kasların kontra aksiyonuyla dalga şeklinde titreyerek bu doğrultuda sürünür. Ötekiler bazal disklerini bırakır, yapışkan dokunaçlarını zemine yapıştırır ve kendilerini ileri iter. Hatta bazı türler kısa mesafeleri yüzebilirler.

4613_lale3

Tüm knidliler şeklinde anemonlar da Cnidocyteler diye adlandırılan sokan hücrelere haiz. Bu hücreler, avlarını yakalayıp zehri kanlarını zikreden ince kamçılı iğnelere haiz. Anemonlar değişik tarzda zehirler üretir. Kasları denetim eden sinir hücrelerine yerleşen nörotiksinler ve dokuları parçalayan sitolizin adındaki proteinler. Ptychocystler ve Spirocystler isminde tehlikeli iki türü daha var. Ptychocystler, hayvanın vücudunun çevresinde onu oyuk açmaktan ya da saldırıdan korumuş olan bir düğüm örer. Spirocystler ise, anemonun avına yapışmasını ya da kayaya sıkıca tutunmasını elde eden uzun yapışkan bir iplik üretir.

Beslenme Aygıtı

Anemonların bir çok, dokunaçlarının uzanabileceği bölgedeki uygun boyutlardaki derhal her şeyi yer. Yapışkanlı mukus tabakasına yapışmış, ondan sonra binlerce ince kılın çarpımıyla dokunaçların uçlarına taşınan bir hücreliler ya da yosun şeklinde mikroskobik organizmaları yakalamada uzmanlaşmış bazı türler de bulunur. Dokunaçlar ağza doğru bükülür. Büyük anemonlar dokunaçlarını kıstırmak, çarpmak şeklinde ölümcül eylemler için kullanır.

Kaynakça:
BBC Yırtıcı Yaşam

Yazar:Tuncay Bayraktar

#deniz #deniz lale #Deniz Lalesi #deniz lalesi nasıl bir canlı #Denizlalesi #Lale #Yumuşakça
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.