Çocuklarda ve Kadınlarda Yetersiz Beslenmenin Sınıflandırılması ve Bunun Önemi

Bilim r1b 22/02/2021

Dünya Sıhhat Örgütü’ne nazaran bodurluk, anormal zayıflama, zayıf yada fazla şişman olma şeklinde kriterler, çocuklar içinde yetersiz beslenmeyle sonuçlanan beslenme dengesizliğini değerlendirmek için önemlidir. Çocuk büyümesi söz mevzusu olduğunda, internasyonal alanda toplumlarda mühim bir sıhhat göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ek olarak beslenme durumunun göstergesi olarak da önemlidir. Yetersiz beslenmenin kümülatif tesirleri ve çocuklar içinde ortaya çıkan komplikasyonlar, doğumdan itibaren ve hatta öncesinde bodurluk (yaşa nazaran düşük boy) olan evlatların yüzdelerine yansır. Bundan dolayı bodurluk derecesi, çocuğun büyümesini engelleme potansiyeline haiz fena çevresel koşulların varlığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir.
Çocuklarda ve Kadınlarda Yetersiz Beslenmenin Sınıflandırılması ve Bunun ÖnemiDüşük şişman evlatların oranı ek olarak akut kilo kaybını, bodurluğu yada her ikisini de gösterir. Bundan dolayı, bileşik bir gösterge olduğundan ‘zayıflığı’ yorumlamak zor olabilir. Bundan dolayı, en hafifçe haliyle bile zayıf kilo, çocuk ölüm riskinin arttığını gösterir. Ve bu risk ciddi derecede zayıf çocuklarda artmaktadır. Yetersiz yiyecek ve tekrarlayan çocukluk enfeksiyonları da etkilenen çocuklar içinde ölüm riskini artırma eğilimindedir. Bodurluk, okuldaki düşük çocuk performansına ve ek olarak gelişimsel dönüm noktalarının gecikmesine ve kapasite açısından entelektüel gelişmenin azalmasına niçin olur. Çocukluk çağı kaybı ek olarak bağışıklık baskılamasına yatkınlık yaratır ve bu da enfeksiyonlara karşı artan duyarlılığa neden olur.
Çocukluk çağı obezitesi yetişkinlerinkine nazaran daha acil ele alınması gerekir. Aşırı kilo ve aşırı kiloluluk (bilhassa erişkinlik ve çocukluk döneminde), bilhassa kardiyovasküler bozukluklar ve diabetes mellitus olmak suretiyle kısa yada uzun vadeli sıhhat sorunları geliştirme riskini artırır. Ek olarak riskler içinde kas-iskelet bozuklukları (örn., Osteoartrit) ve göğüs, kolon yada endometriyum habislikleri bulunur. Belirli bir popülasyonun beslenme durumunun değerlendirilmesi, orta ve / yada şiddetli yetersiz beslenme için mühim bir göstergedir.

Hanımlarda Yetersiz Beslenme Sınıflandırmasının Önemi

Kronik yetersiz beslenme, kızlarda kemiklerin büyümesini negatif etkileyebilir, o şekilde ki etkilenenler, düzgüsel büyümeye haiz kadınlardan nispeten daha ufak pelvis ile anormal kısa boylara haiz olma ihtimaline haizdir. Bundan dolayı, etkilenen hanımefendiler doğum esnasında komplikasyonlar yaşayabilir ve bu da bebek, anne yada her ikisi için tehlikeli olabilecek engelli doğumlara niçin olabilir. Bu tür annelerin doğumla ilgili öteki komplikasyonları içinde normalden daha düşük şişman bebeklerin (düşük doğum ağırlıklı bebekler) doğumu, gecikmiş intrauterin gelişme ve erişkin yaşamının ilerleyen dönemlerinde kısa boy vardır. Olası genel maternal morbiditeleri, hamilelik esnasında anne ve bebeğin sıhhat bakımının standardını de negatif etkileyebilir.

Antropometrik Ölçümler

Hamile bayanların ve evlatların beslenme durumlarının ana değerlendirme yöntemi, antropometri kullanımıdır (antropometrik ölçümlerin seri olarak alındığı süreç). Ölçümler vakit içinde geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Bu ölçümler nicel olarak alınır ve öteki sinir sistemi problemlerinden şüpheleniliyorsa kas çevresi, hacim ve kimi zaman kas gücü ve tonu ölçümlerini ihtiva eder. Kemik uzunluğu ve yoğunluğu ile yağ dokusu miktarı da ölçülebilir. Bununla beraber, ana antropometrik ölçümler ağırlık ve boy ölçümleridir ve bu ikisinden vücut kitle indeksi (BMI) hesaplanabilir. Baş çevresi, bel, kalça ve uzuv çevresinin yanı sıra deri kıvrımlarının kalınlığı da önemlidir. Bu tür ölçümler evlatların ve hamile annelerin beslenme durumlarının değerlendirilmesinde önemlidir. Çocuklar için sırasıyla meydana getirilen bireysel ölçümler, her çocuğun düzgüsel olarak büyüyüp büyümediğini, bodur olup olmadığını yada zayıf olup olmadığını belirler. Çocuklarda ve Kadınlarda Yetersiz Beslenmenin Sınıflandırılması ve Bunun Önemi
Hamile hanımefendiler için, ölçümler, yetersiz beslenmenin düzeltilmesine yönelik zamanında müdahaleleri ve hatta doğum şeklini (düzgüsel yada yardımlı vajinal doğum yada Sezaryen ile) belirleyecektir. Bundan dolayı ölçüm, teslimat esnasında ve sonrasında uzmanlara gerekseme duyulması halinde teslimatın yerini ve maliyetini de belirleyecektir. Nütrisyon takibinin türü de seri kantitatif antropometrik ölçümlerle belirlenecektir.
Gelişmiş ülkelerdeki şeklinde daha karmaşık sıhhat hizmeti kurulumlarında ölçümler, yetersiz beslenmenin düzeltilmesine yönelik zamanında müdahaleleri ve hatta doğum şeklini (düzgüsel yada yardımlı vajinal doğum yada Sezaryen ile) belirleyecektir. Bundan dolayı ölçüm, teslimat esnasında ve sonrasında uzmanlara gerekseme duyulması halinde teslimatın yerini ve maliyetini de belirleyecektir. Bu ülkelerdeki antropometri yalnız mikrosefali, makrosefali, anensefali, diabetes mellitus, hipertansiyon ve öteki yaşam seçimi ile ilgili hastalıklar şeklinde anormalliklerin zamanında ve uygun teşhisi için dirimsel ehemmiyet taşımaz, hem de metabolik sendrom ve dislipideminin erken teşhisini de sağlar.
Dahası, ölçümler sporcuların ve hatta genel popülasyonun fizyolojik uygunluğunun ilk değerlendirmesi ve ilerlemesinde geleneksel olanlara kıyasla çocuklarda ve hamile annelerin beslenme durumunun izlenmesinde daha yeni bilimsel yöntemler kullanılarak yararlıdır. Sadece, bu tür ölçümlerin tavsiye edilmediği durumlar vardır. Bunlar, uzuvları amputasyon geçirmiş yada Plaster of Paris’li fertleri ihtiva eder. Büyük abdominal obezitesi olanlar için mühim referans kemik işaretlerini bulmanın zorlukları sebebiyle antropometrik ölçümler hatalı olabilir. Ölçümleri alan deneyimsiz personel de hatalı ölçüm olasılığını artırabilir.
Düzgüsel ve anormal değerler için verilen sınırlarla ilişkili olarak bu şekilde hesaplanan ölçüm aralığı, bir ferdin BMI açısından sıhhatli olup olmadığını belirleyecektir. Düzgüsel ağırlık VKİ aralığı çoğu zaman 18,5 ile 24,9 arasındadır. Yetişkinlerde orta ila şiddetli zayıflık, BMI <17.0 ile gösterilirken, BMI <18.5, zayıflığın bir göstergesidir. Aşırı şişman olduğu kabul edilen bireyler VKİ 25.0 olan kişiler iken, obez olarak kabul edilenler BM 30.0 olanlardır. Çocuklarda ve Kadınlarda Yetersiz Beslenmenin Sınıflandırılması ve Bunun ÖnemiDüşük kilo, aşırı kiloluluk ve fazla kilonun sıhhat üstündeki tesirleri önceki bölümde aslına bakarsan tartışılmıştı. Genel olarak aşırı kilo ve aşırı kiloluluk, fazlaca çeşitli bulaşıcı olmayan hastalıklara yatkınlık yaratır. Bunlar içinde çeşitli türlerdeki maligniteler, kas-iskelet ve solunum bozuklukları, safra kesesi hastalıkları, iskemik (koroner) kalp hastalığı ve ötekiler içinde kalp krizi ve nüzul şeklinde ilişkili komplikasyonları bulunur. Bunlardan bazıları, etkilenen bireylerin yaşam süresini yada yaşam standardını büyük seviyede azaltır. Bundan dolayı BMI’nin önemi ve tesirleri, halk sağlığı için artık fazla vurgulanamayacak kadar büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Kaynakça:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/ https://www.researchgate.net/publication/267938871_Malnutrition_in_Women

Yazar: Hasret Güvenç Ağaoğlu

#antropometrik ölçümler #çocuklarda yetersiz beslenme #Kadınlarda yetersiz beslenme #yetersiz beslenmede antropometrik ölçümler #yetersiz beslenmenin sınıflandırılması
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.