Ahmet Refik Altınay Kimdir?

Edebiyat r1b 15/01/2021

refik2

Refik Altınay, yazardır; Ahmet Ağanın erkek evladıdır. Askeri okullarda eğitim görmüş, teğmen olarak orduya girmiştir. Okullarda coğrafya, ondan sonra Fransızca, öğretmenliği yapmıştır. İrtika, Malümat Gömü-i Funun Dergi-i Ebüzziya’ya yazılar yazdı.

İkinci Meşrutiyet’ten sonrasında Harp Okulu tarih öğretmeni oldu.Ondan sonra Millet gazetesi yazarı oldu. Lâle Devri, Köprülüler, Tarih-i Simalar, Yıkım Seneleri, Bayanlar Saltanatı şeklinde eserleri çeşitli gazetelerde tefrika edildi. Genelkurmay basım bölümünde bulunmuş oldu.

Zamanı Osmani encümenine üye olarak seçildi, bir heyetle Fransa‘ya gitti. Balkanlarda harp sonunda emekli oldu. Kütüphaneler ve devlet arşivinde emek vererek zamanı eserlerini tamamladı. Yüzbaşı rütbesiyle uzun bir aradan sonrasında orduya katıldı. Sıkıdüzen Genel müfettişliği vazifesi verildi. Eskişehir Sevk Komisyonu Başkanlığı esnasında hastalanarak İstanbul’a geri geldi. Enver Paşa’nın vasıtasıyla İstanbul’da kalmasına onay verildi.

Birinci Dünya savaşı sonunda Ermenilerin Türklere karşı yaptıkları eziyetleri yerinde incelemek maksadıyla, yabancı gazetecilerden kurulu bir heyetin başlangıcında olarak Batum, Kars, Artvin, Erzincan ve Trabzon’na ziyaretlerde bulunmuş oldu.

refik

1918’de, Mehmet Beyin yerine, İstanbul Darülfünunu Osmanlı zamanı muallimliği olarak göreve getirildi ve bir yıl sonrasında da müderrisliğe terfi etti. Ondan sonra Türkiye zamanı müderrisi oldu. Abdurrahman Onur Beyin ölümü üstüne de Türk Tarih encümeni başkanlığına seçildi.

Darülfünunun 1933’te üniversite haline getirilmesi suretiyle meydana getirilen ıslahat sonunda, açıkta kalmış olarak zarurete düştü halka tarih ruhunu empoze etmiş olmasıdır. Yüz elliye yakın eserinin bazıları etraflı araştırmalara dayanmakla birlikte, büyük bir kısmı, hakikatleri tahrif etmeden, zamanı roman tarzında yazılmıştır. Birçok manzumesi bulunur.

Şarkılarının bir çok bestelendi. Şiirleri, Gönül adlı bir kitapta yayımlandı. Çeviri birçok yaratı mevcuttur. Demirbaş Şarl isminde yapıtından dolayı, İsveç kendisine 1918’de bir nişan vermiştir.


Yazar:
R. Karasu

#ahmet refik altınay #Altınay #Demirbaş Şarl #Felaket Seneleri #Hazine-i Funun #Kadınlar Saltanatı #Köprülüler #Lâle Devri
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.